Dönüşüm Reikisi


Japonca biz sözcük olan REİKİ; REİ- Evrensel, her daim, her yerde olan, Kİ- Yaşam Enerjisi kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Reiki’nin temelinde her insanın içinde bulunduğuna inanılan Tanrısal güç ve farkındalığı kullanarak, kişinin bilinç ve yaşamı arasında denge oluşturmak yatar. Bu dengenin oluşturulması demek, insan vücudunda bulunduğuna inanılan 7 temel enerji merkezindeki (çakralar) tıkanıklıkların giderilmesi ve tam bir sağlıklılık halinde olmak anlamına gelir. Reiki enerjisine sahip bir kişi bu enerjiyi kendisine ya da bir başkasına elleri aracılığı ile aktarabilir.Bu öğretiye göre insan vücudunda meydana gelen herhangi bir rahatsızlık, çakra merkezleri arasındaki dengenin bozulması ve enerji sisteminin karışmasından kaynaklanır. Saf bir enerji olan Reiki bu sistemin yeniden düzenlenmesi için kullanılır. Dönüşüm Reikisi ise negatif enerji ve bundan kaynaklanan her türlü duygu ve durumu, pozitif enerji duygu ve durumlarına dönüştürmek temeline dayanır. Bu bir nevi duygusal simyacılık olarak da düşünülebilir.


Dönüşüm Reikisi eğitiminde size bir sembol verilir ve enerji inisiyasyonu yapılır. Kutsal sayılan Dönüşüm Reikisi’nin bu sembolü gizli tutulur. Semboller sadece enerji inisiyasyonu sonrası güçlenir ve amacına yönelik kullanılır. Reiki uygulanırken sembol havaya çizilir ve mantra tekrar edilir.


Dönüşüm Reikisi ile negatif bir durum pozitif bir duruma, negatif duygu ve düşünceler pozitif duygu ve düşüncelere, kötü şans ve ilişkiler, iyi şans ve ilişkilere dönüştürülebilir. Bunun yanında yiyecek ve içecekler arındırılıp, başkalarının da negatif enerjisi pozitif enerjiye, hastalık enerjisi sağlık enerjisine dönüştürülebilir. Dönüşüm Reikisi 8-10 dakika süren meditatif uygulamalardır ve uygulayan kişiye derin bir rahatlık ve huzur sağlarken, enerji düzeyini yükseltir ve Vücut-Ruh-Benlik dengesinin kurulmasına yardımcı olur.


CONVERSATION

0 comments:

Yorum Gönder